ZWROTY

Jeśli chcesz zwrócić zakupiony u nas towar, możesz to zrobić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

W tym celu wyślij do nas wiadomość, składając jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Możesz na przykład wypełnić formularz zwrotu. Wiadomość (i formularz) wyślij na adres e-mail: wydawnictwo@alulalu.com lub na adres pocztowy:

Wydawnictwo Alulalu

ul. Działdowska 12/25

01-184 Warszawa

Zwracaną rzecz wyślij niezwłocznie na adres naszego partnera logistycznego:

IMKER

Brody Małe 2C

22-460 Szczebrzeszyn

W ciągu 14 dni od otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy możesz się spodziewać zwrotu pieniędzy za zakupiony towar oraz dostawę. Mamy jednak prawo wstrzymać się z tym do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania.

Koszt odesłania towaru będziesz musiał(a) ponieść sam(a).

Po szczegółowe informacje na temat zwrotów zapraszamy do części §11 (Prawo do odstąpienia od Umowy) naszego Regulaminu.

REKLAMACJE

Reklamację możesz złożyć, jeśli brak zgodności towaru z umową istniał w chwili jego dostarczenia i został ujawniony w ciągu dwóch lat. 

W tym przypadku prosimy o wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres e-mail: wydawnictwo@alulalu.com lub na adres pocztowy:

Wydawnictwo Alulalu

ul. Działdowska 12/25

01-184 Warszawa

Gdy towar jest wadliwy, masz prawo żądać:

  • obniżenia ceny,
  • wymiany towaru na wolny od wad,
  • usunięcia wady.

Jeśli wada jest istotna, możesz też złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

Jeśli zaakceptujemy zwrot wadliwego towaru, będziesz musiał(a) wysłać go na adres naszego partnera logistycznego:

IMKER

Brody Małe 2C

22-460 Szczebrzeszyn

W tym przypadku koszt odesłania towaru pokryjemy my.

Na Twoją reklamację odpowiemy w ciągu 14 dni od jej otrzymania, a świadczenie lub świadczenie finansowe wykonamy bez zbędnej zwłoki.

Po szczegółowe informacje na temat reklamacji zapraszamy do części §10 (Reklamacja) naszego Regulaminu.