ZWROTY

Jeśli chcesz zwrócić zakupioną u nas książkę, możesz to zrobić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

W tym celu wypełnij formularz zwrotu i wyślij go na nasz adres e-mail: wydawnictwo@alulalu.com lub na adres pocztowy:

Wydawnictwo Alulalu

ul. Działdowska 12/25

01-184 Warszawa

Zwracaną rzecz wyślij niezwłocznie na adres:

Wydawnictwo Alulalu

ul. Działdowska 12/25

01-184 Warszawa

W ciągu 14 dni od otrzymania przez nas formularza zwrotu możesz się spodziewać zwrotu pieniędzy za zakupioną rzecz oraz dostawę. Mamy jednak prawo wstrzymać się z tym do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania.

Koszt odesłania rzeczy będziesz musiał(a) ponieść sam(a).

Po szczegółowe informacje na temat zwrotów zapraszamy do części §4 (Prawo do odstąpienia od umowy) naszego Regulaminu.

REKLAMACJE

Reklamację możesz złożyć, jeśli zauważyłaś/ zauważyłeś wadę w ciągu dwóch lat od otrzymania rzeczy. Możesz to zrobić w ciągu roku od stwierdzenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem dwóch lat od otrzymania rzeczy.

W tym przypadku prosimy o wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres e-mail: wydawnictwo@alulalu.com lub na adres pocztowy:

Wydawnictwo Alulalu

ul. Działdowska 12/25

01-184 Warszawa

Gdy rzecz jest wadliwa, masz prawo żądać:

  • obniżenia ceny,
  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady.

Jeśli wada jest istotna, możesz też złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

Jeśli zaakceptujemy zwrot wadliwej rzeczy, wyślij ją na adres naszego partnera logistycznego:

IMKER

Szczebrzeska 55a

22-400 Zamość

(tel.: 882 701 229)

Na Twoją reklamację odpowiemy w ciągu 14 dni dni od jej otrzymania, a świadczenie lub świadczenie finansowe wykonamy bez zbędnej zwłoki.

Po szczegółowe informacje na temat reklamacji zapraszamy do części §5 (Rękojmia) naszego Regulaminu.